Loveholidaysloveholidays

Sekretesspolicy

loveholidays värnar om din personliga integritet och strävar efter att göra allt vi kan för att skydda dina personuppgifter.

Läs denna sekretesspolicy för att ta reda på hur vi använder och skyddar dina personuppgifter. Vi har även en cookiepolicy som förklarar hur vi använder cookies och liknande funktioner. Vi kan komma att ändra dessa policyer och du bör besöka dessa regelbundet för att hålla dig uppdaterad med eventuella ändringar.När vi uppdaterar sådana policyer kommer vi upplysa om när de nya börjar gälla, eller vid vilket datum de publicerades. Vi ber dig att noga granska ändringarna. Om du fortsätter använda våra tjänster innebär det att du accepterar ändringarna.

Vår sekretesspolicy omfattar alla plattformar genom vilka du kan välja att interagera med oss, inklusive mobilanpassade webbsidor och sociala medier. Genom att lämna dina personuppgifter till oss, samtycker du till att dina personuppgifter överförs, lagras eller behandlas i enlighet med denna policy.

Genom att göra en bokning eller lämna personuppgifter via våra kanaler, samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. Om du inte samtycker till att vi använder dina personuppgifter i dessa syften, kan vi tyvärr inte behandla din bokning och du bör inte använda våra webbsidor.

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?

Om du bokar genom oss behöver du lämna vissa uppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och betalningsuppgifter. Om du fyller i bokningsformuläret men av någon anledning inte slutför bokningen anses du ändå ha lämnat uppgifterna till oss.

Om du kontaktar oss, oavsett om det sker via telefon, e-post eller någon annan metod, kommer du att ombes att lämna vissa uppgifter. Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, e-postadress och telefonnummer så att vi kan svara på din förfrågan.

Det finns även andra tillfällen då du kan lämna dina personuppgifter till oss, till exempel om du registrerar eller hanterar din bokning via vår webbplats, lämnar en recension, deltar i någon av våra tävlingar eller fyller i en undersökning.

Uppgifter du lämnar till oss om andra personer i ditt sällskap

Om du bokar med eller åt andra, måste du lämna deras uppgifter också, såsom namn och födelsedatum. Du är ansvarig för att personerna i ditt sällskap är medvetna om detta och att de samtycker till hur vi använder och behandlar deras och dina personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in automatiskt?

Om du besöker våra webbplatser samlar vi automatiskt in vissa uppgifter såsom IP-adress, datum och tid för ditt besök, maskinvara, programvara eller vilken webbläsare du använder samt uppgifter om ditt besök, inklusive vilka sidor du har besökt och interagerat med. Detta sker automatiskt även om du inte gör någon bokning.

Om du använder en mobil enhet för att besöka vår webbsida kommer vi att lagra uppgifter som identifierar din enhet, var den befinner sig och alla specifika inställningar. För mer information detta, se vår cookiepolicy.

Uppgifter vi tar emot från andra

Vi kan även samla in uppgifter om dig från andra källor, såsom våra tjänsteleverantörer, närstående bolag eller tredje part såsom kreditupplysningsbyråer, betalningstjänster, sökmotorer eller sociala medier. Vi kan använda dessa uppgifter tillsammans med andra uppgifter du lämnar för att slutföra eller behandla din bokning. Vi kommer att meddela dig om du tar emot uppgifter från andra parter och i vilket syfte vi avser att använda dem.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan användas i följande syften:

Behandla dina bokningar: Kortfattat kan vi använda dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänsterna du har valt, inklusive flyg, hotell, transport, försäkring och övriga tjänster. Vi behöver vissa uppgifter om dig och ditt sällskap för att uppfylla våra avtalsmässiga åtaganden som uppstår när du gör din bokning.

Användarkonton: Uppgifterna du lämnar när du skapar ett konto gör att vi kan tillhandahålla ytterligare tjänster, inklusive möjligheten att hantera dina bokningar, göra personliga inställningar och få tillgång till särskilda erbjudanden.

För att informera dig om din bokning: Vi behöver kontakta dig via e-postadressen eller telefonnumret som du lämnar för att informera dig om din bokning. För att bekräfta din bokning, meddela dig om eventuella ändringar, säkerhetsmeddelanden, administrativa meddelanden om din bokning samt påminnelser.

Kundtjänst: Du kan kontakta oss när som helst, oavsett om det rör sig om en allmän fråga, frågor om din bokning eller för att rapportera ett problem. Du kan göra detta via Manage My Booking på vår webbsida, via telefon eller via sociala medier. Vi använder uppgifterna som du lämnar för att besvara dina frågor och besvara alla begäran eller andra frågor som du kan ha i framtiden. Om du kontaktar oss via telefon, kan ditt samtal spelas in och studeras i kvalitets- och utbildningssyfte. Inspelningarna lagras endast i en begränsad tid och raderas sedan automatiskt förutsatt att vi inte har ett rätmätigt intresse att lagra dem längre.

Personanpassa din upplevelse: Vi kan använda dina uppgifter för att visa dig produkter och tjänster som vi tror att du skulle vara intresserad av, såsom rabatter och specialerbjudanden för resmål som du gillar eller har besökt tidigare.

Marknadsföring: Om du gör en bokning och inte specifikt har valt bort att ta emot e-postutskick från oss (eller om du har valt att ta emot e-postutskick från oss eller godkänner att erhålla marknadskommunikation), kan vi kontakta dig med information om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som liknar de produkter och tjänster som du redan har köpt eller frågat om, och som vi tror att du kan vara intresserad av baserat på dina personuppgifter. Oroa dig inte. Du kan välja bort dessa e-postutskick när som helst. Du kan fortsatt komma att få servicerelaterad information från oss. Som till exempel bekräftelse av din bokning, notifiering om ändringar, säkerhetsvarningar, administrativa meddelanden om ditt arrangemang samt påminnelser.

Reklamkampanjer: Om du deltar i någon av våra reklamkampanjer (till exempel en undersökning eller tävling), behöver vi använda uppgifterna du lämnar för att hålla kampanjen.

Förbättra våra tjänster: Vi kan använda dina personuppgifter för att förbättra våra tjänsters kvalitet och funktionalitet. Exempel på detta är att åtgärda fel i vårt datasystem, dataanalys, tester, statistik och undersökningar som hjälper oss att förbättra våra tjänster.

Säkerhet: Vi kan använda dina personuppgifter som en del av att hålla våra webbsidor (och uppgifterna du lämnar till oss) säkra, och för att förhindra bedrägeri eller den obehöriga tillgången/användningen av våra webbsidor.

Bedrägeri: Vi kan använda dina personuppgifter för att förhindra, identifiera och åtgärda eventuella handlingar som vi anser kan vara bedrägliga och negativt påverka våra rättmätiga intressen.

Rättsliga skyldigheter: Vi kan behöva använda dina uppgifter i samband med rättstvister och brottsutredning eller för att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, samt vid behov för att verkställa våra rättigheter.

När vi behandlar dina personuppgifter i något av de ovanstående syftena, gör vi detta i enlighet med en eller flera rättsliga grunder:

Verkställande av avtal: Vi behöver använda dina uppgifter för att utföra ditt avtal med oss och dina tjänsteleverantörer. Vi använder uppgifterna du lämnar till oss när du gör din bokning för att slutföra och behandla bokningarna med den relevanta tredje parten.

Samtycke: Vi kan be dig att samtycka till att vi skickar marknadsförings- och reklammaterial till dig. Om du väljer att ge ditt samtycke kommer vi att förlita oss på detta samtycke när vi kontaktar dig. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att klicka på avprenumerationslänken i något av e-postutskicken. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till unsubscribe@loveholidays.com så gör vi det åt dig.

Rättmätiga intressen: Vi kan använda dina personuppgifter för våra rättmätiga intressen, till exempel för att visa dig det mest relevanta innehållet på vår webbsida eller för att göra reklam för en ny tjänst, och i vissa administrativa och rättsliga syften. Om du misslyckas med att genomföra ett köp kan vi komma att skicka uppföljningsmejl i syfte att försöka hjälpa dig eller be dig om feedback eller erbjuda dig alternativa produkter relaterade till det du har valt.

Affärstransaktioner: Vi kan använda dina personuppgifter i samband med affärstransaktioner, såsom försäljningen av en del eller hela vår verksamhet.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Alla uppgifter du lämnar till oss lagras på säkra servrar och alla betalningstransaktioner är krypterade. Endast behörig personal har tillgång till dina personuppgifter som en del av deras anställning hos oss. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter är ingen information som överförs via internet eller som lagras elektroniskt någonsin garanterad att vara helt säker, och du lämnar eventuella uppgifter till oss på egen risk.

Vi lagrar endast dina uppgifter i en rimlig tid eller så länge du eller lagen tillåter.

När du betalar för din semester, lagrar vi inte dina kortuppgifter. Istället använder vi krypterade transaktionstokens från vår betalningsleverantör för att ta emot betalningen eller de kvarvarande betalningarna om du väljer att delbetala.

När vi delar vi dina personuppgifter med tredje part?

Under vissa omständigheter kan vi dela uppgifterna du lämnar till oss med organisationer utanför loveholidays. Exempel på tredje parter vi kan dela dina personuppgifter med är:

Tjänsteleverantörer: Om du gör en bokning måste vi dela dina bokningsuppgifter med tredje part, såsom hotell, flygbolag, försäkringsbolag och överföringstjänster för att utföra ditt bokningsavtal. Exempel på personuppgifter som vi kan dela med oss av är ditt namn samt namn och ålder på alla personer i ditt sällskap, dina preferenser eller särskilda behov du informerat oss om när du gjorde din bokning samt dina kontaktuppgifter. Om du kontaktar oss med frågor om din bokning kan vi vidarebefordra dem till våra leverantörer om de behöver svara på dem.

I och med vårt företag och din boknings art, kan vi behöva överföra eller lagra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) till länder med en lägre nivå av dataskydd än i EEA. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Tredjepartstjänster: Detta inkluderar alla som tillhandahåller tjänster eller funktioner åt oss, inklusive att behandla kreditkortsbetalningar, affärsanalys, recensionsbolag, reklambolag och kundtjänst. Detta kan inkludera att skicka reklam till dig åt oss eller sammanställa uppgifter som analyseras för att förbättra vår tjänst. De har endast tillgång till och samlar in uppgifter i den mån som krävs för att de ska kunna utföra sina avtalade uppgifter, och de är bundna att inte dela eller använda uppgifter i något annat syfte.

Betalningsleverantörer och andra finansinstitut: När du betalar för din bokning använder vi en utomstående betalningsleverantör för att behandla din betalning. En av betallösningar från en tredje part som vi använder på vår sida är Worldpay, som agerar som dataregisteransvarig av den personliga data du ger dem i sådana sammanhang; deras integritetspolicy kan du ta del av på deras företagshemsida (www.worldpay.com). Om du begär att din bokning återbetalas, kan vi behöva dela vissa uppgifter med betalningsleverantören och det relevanta finansinstitutet så att de kan ordna med återbetalningen. Exempel på sådana uppgifter är en kopia av dina bokningsuppgifter, finansuppgifter samt IP-adressen som användes för att göra din bokning.

Refererande webbsidor: Om du refereras till vår webbsida från en annan webbsida, kan vi dela vissa uppgifter om dig med den refererande webbsidan så att de kan kontakta dig om deras produkter och tjänster, såsom Google Analytics.

Affärspartners: Vi kan dela dina personuppgifter med våra affärspartners som vi samarbetar med för att tillhandahålla relevanta tjänster. Exempel på sådana affärspartners är andra resebyråer och reklamnätverk. Vi gör detta för att maximera tjänsterna som vi tillhandahåller dig och för att de ska kunna kontakta dig direkt om relevanta produkter och tjänster som du kan vara intresserad av. Du kan avprenumerera från sådana e-postutskick när som helst.

Brottsbekämpande myndigheter: Vi lämnar ut personuppgifter i den mån som krävs enligt lag eller som vi anser är nödvändigt för att förhindra, identifiera eller väcka åtal om potentiellt brottsliga aktiviteter, inklusive bedrägeri, invandring, tull, säkerhet och terrorismbekämpning.

Observera at